Portfolio poetico

Sito di poesia: pubblicare poesie su Internet

Archivio poesie:

Gli autori:
O tjemp

Dialettali

Raffaele48

Poesia pubblicata il 29/11/2016 | 1004 letture

ò tjèmp è chellà cos astràttò
c vùlìss tùccà'''',
j vùlèss dìcèr àddò stajè
fàtt verè pècché fùjè,
ó tjèmp m rìspònn
sì m faccjè verè pròprj à tè
nùn ò sajè c sj m fèrm jè
t fìrm pùrè tù
pjrcjò nùmm pòzz fèrmà
pècché ò tjèmp e d''''òr
è nun e sulò'' p tè,
nò, tù me a rcjèr
pcché pàss fùjè
nùn t fàjè vèr,
nè ma c vuo a mè
rìspònn ò tjèmp
sj nu t pjàc
tròvàt nat tjèmp
pècché mo mnaggjàj sfastrjàt,
ò tjèmp song jè
è s fèrm sulò'' qùànd ll'arje
p tè n c sta cchjù.
 
<< SuccessivaPrecedente >>
<< Successiva di Raffaele48Precedente di Raffaele48 >>
 

Opera pubblicata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633, Capo IV, Sezione II, e sue modificazioni. Ne è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, nonché qualsiasi utilizzazione in qualunque forma, senza il consenso dell'Autore.

Raffaele48

Ha scritto anche…

Ultime poesie pubblicate:

Ha pubblicato…

264 poesie:La più letta…

Pubblica in…
Poesie più recenti: