Portfolio poetico

Sito di poesia: pubblicare poesie su Internet

Archivio poesie:

Gli autori:
Beddra me

Dialettali

Michelangelo La Rocca

Poesia pubblicata il 27/12/2014 | 1834 letture

Ascunta beddra,
senti chi dicu,
nun mi basta cchiù
essiti amicu.
Sapissi beddra me
quantu ti pensu,
mi scantu ca pi tia
perdu lu sensu.
La matina quannu
spunta lu suli
ti vulissi dari na vasata
pi cuminciari beni
la jurnata.
Ti vulissi stringiri
a lu me pettu,
pi ti putiri dari
lu me affettu!
Quannu lu suli
tracoddra nta lo mari
cu tia l’amuri
vulissi fari.
Allura beddra me
chi mi dici?
Vo essiri cu mia
un po’ filici?
 
<< SuccessivaPrecedente >>
<< Successiva di Michelangelo La RoccaPrecedente di Michelangelo La Rocca >>
 

Opera pubblicata ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633, Capo IV, Sezione II, e sue modificazioni. Ne è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, nonché qualsiasi utilizzazione in qualunque forma, senza il consenso dell'Autore.

Michelangelo La Rocca

Michelangelo La Rocca

Ha scritto anche…

Ultime poesie pubblicate:

Ha pubblicato…

59 poesie:La più letta…

Pubblica in…

Ha una biografia…

Michelangelo La Rocca Leggi la biografia di questo autore!
Poesie più recenti: